PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is opgesteld om de privacybescherming van de bezoekers van deze website te waarborgen.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Het gaat hierbij om bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. Deze statistieken zijn alleen toegankelijk voor Peggie ´t Zand. U heeft het recht uw gegevens in te kijken, aan te (laten) passen en verwijderen.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor uw vraagstelling en de advisering aan u door Peggie ´t Zand. Na beantwoording van deze vragen wordt verstrekte informatie volledig vernietigd. 

DISCLAIMER

Deze website is een uitgave van Peggie ´t Zand. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten en/of wetgeving moet worden herzien of aangevuld. Peggie ´t Zand streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Peggie ´t Zand zich het recht voor, om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Peggie ´t Zand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Peggie ´t Zand. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Peggie ´t Zand wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Overige voorwaarden

Door gebruik te maken van de service en/of dienstverlening van Peggie ´t Zand gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: Terugbetaling van geleverde en betaalde diensten is uitgesloten. Ook zijn de adviezen van Peggie ´t Zand van geheel vrijblijvende aard. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen. Peggie ´t Zand kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij gezondheidskwesties dient u altijd ook een arts of een andere deskundige te raadplegen. Indien nodig zal Peggie 't Zand u dan ook doorverwijzen.

Hoe gaan wij met uw data om?

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy beleid.